Allt började med en investering på 900 kronor för 10 år sedan. I år omsätter företaget 80 miljoner kronor. Miljonbemanning arbetar för att sätta människor med kompetens i arbete och grundarna vill råda bot på det utanförskap de ser i förorterna.

– Vi hade bestämt att klippa alla livlinor och gå in i det här till hundra procent.
Framgången nådde Ali Khalil tillsammans med Saleh Karrani och Shafik Muwanga. Utan de två hade det knappast gått, konstaterar han. När de stött på motgångar har de funnits där och pushat varandra.

– Det har varit kämpigt och man har fått uppoffra många kvällar och helger. Men det är som man säger, hårt arbete lönar sig till slut.