Nu har Miljonbemanning genomgått kvalitetskontroll och blivit ett certifierat rekryterings och bemanningsföretag!

Detta är ännu ett steg i vårt arbete att öka kvalitén gentemot våra kunder och medarbetare.

Kvalitetsarbetet ska vara förenligt med tydligt ansvar och effektivitet. Kvalitetsarbetet ska drivas öppet och engagerat, kvalitetsarbetet ska skapa förtroende för vår verksamhet och för kunder, ägare, anställda, myndigheter och andra intressenter. Kvalitetsfrågor och mål ska införlivas i alla delar av vår organisation och dess verksamheter.

  • Ali Khalil, VD