”För Miljonbemanning är det är rötterna i Alby som bygger trovärdighet åt visionen – att sätta människor i förorterna i arbete.
En vision som smittat av sig – och som gör att företaget växer snabbt runt om i landets miljonprojekt.”

Botkyrka Kommun intervjuade våra grundare om deras resa från 900 kr till snart 50 miljoner kr.

Läs hela artikeln om Miljonbemanning på Botkyrka Kommuns sida: 

https://www.botkyrka.se/naringsliv-och-foretag/naringslivet-i-botkyrka/naringslivsnyheter/2021-10-04-inspiratorer–i-botkyrka-de-satter-botkyrka-i-arbete