Ännu ett nytt ramavtal tecknat, denna gång efter en vunnen upphandling med Telge koncernen. Miljonbemanning kommer framöver att leverera konsulter inom, administration, HR och ekonomi!

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Södertälje kommun och Salem kommun och hela Telge Koncernen.

Vår erfarenhet, överlägsna målgruppskännedom och gedigna nätverk ger oss ett övertag. Vi ser fram emot att få förvalta detta förtroende på bästa möjliga sätt under dem kommande åren!

Det är våra medarbetare som har tagit oss dit vi är idag och det är våra medarbetare som kommer att leda oss in i framtiden. Vi lägger ner stor kraft på att hitta personer som vi känner kommer att trivas med oss. Personer som inte bara uppskattar vår företagskultur utan som också, genom sin personlighet, bidrar till att stärka den. Det är av högsta vikt att alla som jobbar på och med Miljonbemanning trivs och har roligt på jobbet!