Miljonbemanning i Alby matchar långtidsarbetslösa och lågutbildade med rätt jobb. Till sin hjälp använder de VR. De arbetssökande får se och pröva på en potentiell arbetsplats vilket gör dem mer införstådda i vad som krävs. De får visa att de kan ta till sig instruktioner och utföra arbetet genom att prova på vissa moment, till exempel att dosera rätt medicin till rätt brukare.

Läs hela artikeln på: 
https://www.di.se/nyheter/de-hittar-kompetensen-i-fororten-vi-letar-dar-ingen-annan-letar/