Efter en jämn upphandlingsutvärdering står Miljonbemanning numera som leverantör av trafikinformatörer för Göteborgs Spårvägar. Ett fem år långt avtal har tecknats och vi ser fram emot samarbetet!

Vi kommer att rekrytera konsulter från hela Västra Götaland, och ha ett starkt fokus på att ha en jämn könsfördelning och en bred mångfald, trafikinformatörerna kan du stöta på överallt längs med kollektivtrafiknätet, de hjälper dig med dina frågor och ser till att du kommer rätt – Koshar Rasheed, Konsultchef Miljonbemanning.

Miljonbemanning fortsätter i och med detta att växa i Västra Götalandsregionen med en bred variation på våra samarbeten och kunder.

Vi utmanar de mer traditionella bolagen med ett nytänk, digitaliserade processer och moderna lösningar som oftast är effektivare för våra kunder både administrativt och kostnadsmässigt!

Saleh Karrani
Marknadschef, Miljonbemanning
08-400 22 750