Miljonbemanning avrundar januari 2022 med beskedet av en nybliven leverantör för Patent- och registreringsverket, avseende bemanningstjänster inom lokalvård.

”Patent- och registreringsverket (PRV) har nu avslutat utvärderingen av inkomna anbud, enligt de förutsättningar som angavs i upphandlingsdokumenten. PRV avser att teckna avtal med leverantörerna Miljonbemanning AB, org.nr 556959–9318, ramavtal avseende bemanningstjänst för lokalvårdare enligt nedanstående fasta rangordning. Motiveringen till beslutet är att leverantörerna uppfyller samtliga krav och har lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden.