Vi avslutar en produktiv vecka med beskedet av en nybliven leverantör för SRV Återvinning,Bemanningstjänster avseende chaufförer och ÅVC-personal.

Kort om SRV:

SRV hämtar avfall från 149 800 hushåll och 5 600 företags- och verksamhetskunder – allt från små och stora företag till bostadsrättsförening­ar, förskolor och organisationer. SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. SRV driver också åtta återvinningscentraler, i första hand avsedda för hushållen, inom de fem ägarkommunerna.