Företagsnära validering och företagsnära kompetenshöjning

Denna metodhandbok är framtagen med stöd av tillväxtverket och riktar sig mot alla som arbetar med arbetssökande, bland annat kommuner, myndigheter, coacher och omställningsföretag.

Handboken riktar sig också till arbetsgivare med anställningsbehov, politiker samt tjänstemän som ansvarar över arbetsmarknadsfrågor på statlig, regional och kommunal nivå. Metoden underlättar för den arbetssökande som är långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden och kunna kliva in i ett arbete. Dessutom underlättar den matchningen för arbetsgivare med anställningsbehov. Med enkla och effektiva insatser kan personer komma ut i arbete på kort tid.
Metoden har utvecklats tillsammans med arbetsgivare och arbetssökande i Stockholm och Västra Götaland.

Bläddra i boken här! Företagsnära validering och företagsnära kompetenshöjning

Corporate validation and business-related competence improvement

This methods handbook targets municipalities and labouring agency employees as well as work-coaches that work with job-seekers and was created in collaboration with one of the Swedish agencies for Economic and Regional Growth.

It may also prove to be valuable for recruiters and politicians in charge of labour markets related questions, both on a regional and national level.
This method also aims to aid unemployed individuals when approaching the labour market and attempting to find a job. We wish to demonstrate how people can find employment within a short amount of time as well as aid recruiters with finding suitable employees by utilizing a few simple and easy actions.
The method has been developed in cooperation with recruiters and job-seekers in Stockholm and Västra Götaland.

Read the handbook here! Corporate validation and business-related competence improvement