Överenskommelse om partnerskap har idag tecknats mellan Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och Miljonbemanning.
Jobbpartner innebär gemensamma åtaganden för en långsiktig och hållbar samverkan för att möta behoven av kompetens i branschen, utveckla samarbetsformer samt bidra till Stockholms stads övergripande mål; ’Möjligheternas Stockholm’ Långsiktiga partnerskap erbjuder en väg in till arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter via Enheten för arbetsgivarsamverkan