Miljonbemanning har anställt tre konsulter! Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Stockholmstads arbetsmarknadsförvaltning. Syftet med samarbetet är dels att kunna hjälpa nyanlända in i arbetsmarknaden.
Överenskommelse om partnerskap tecknades mellan Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och Miljonbemanning i februari 2021. Jobbpartner innebär gemensamma åtaganden för en långsiktig och hållbar samverkan för att möta behoven av kompetens i branschen, utveckla samarbetsformer samt bidra till Stockholms stads övergripande mål; ’Möjligheternas Stockholm’ Långsiktiga partnerskap erbjuder en väg in till arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter via ’Enheten för arbetsgivarsamverkan’.
Samarbetet har på kort tid gett goda resultat i form av att Miljonbemanning haft rekryteringsträffar med nyanlända från Stockholmstads arbetsmarknadsförvaltning. Detta har resulterat i att Miljonbemanning anställt tre nyanlända till en storkund.

Vi har valt att ställa lite frågor till Ahmad Shah Saeedi som var en av kandidaterna.
Ahmad Shah Saeedi kom till Sverige från Afghanistan 2016 som ensamkommande. Redan 2018 jobbade han på sin första arbetsplats inom hemtjänsten och arbetade där extra under sommaren.

”Jag har jobbat inom vården sedan 2018 på hemtjänst och äldreboende, samt arbetat på sommranrna på parker i olika områden hos Stockholmstad”.

Ahmad berättar att han för första gången fick kännedom om Miljonbemanning via Stockholmstads färdighetsprogram för nyanlända. Han berättar även att den största utmaningen in i arbetslivet var hur man söker ett jobb i Sverige.

”Jag hittade till Miljonbemanning genom färdighetsprogrammet, den största utmaningen var att jag inte visste hur jag skulle söka jobb då jag inte hade någon information om hur men även inga kontakter som kunde visa mig vägen”

Samarbetet mellan Miljonbemanning och Stockholmstads arbetsmarknadsförvaltning har lett till både en vägledning i hur nyanlända snabbast ska anpassa sig till samhället för att därefter kunna ta sig in i arbetsmarknaden. Ahmad Shah Saeedi har efter en anställning varit ute hos ett av Miljonbemannings storkunder. Såhär säger han om vägen in i arbetslivet.

”Det känns jättebra att jag har hittat ett extra arbete vid sidan av mina studier, det är viktigt med försörjning. Min första dag på jobbet var ganska stressigt i början då det var mycket att ta in men efter stöd från mina kollegor kunde jag snabbt komma in i arbetet. Det var jätte kul att jobba i en grupp av hjälpsamma kollegor.

Vi på Miljonbemanning vill välkomna Ahmed Shah Saeedi, Wajiha Akbari samt Fiyori Tsegezab till oss. Ett extra tack till Henning Sundvall, projektkoordinator på Stockholmstads arbetsmarknadsförvaltning samt Matilda Hardmeier, Projektledare på Nya kompisbyrån.