Ali Khalil, VD på Miljonbemanning deltog nyligen i podcasten ”Vet Ni!”. Han pratade om hur vi har använt VR-teknik för att skapa förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som saknar verifierade kunskaper och referenser, att få en chans att visa upp sin kompetens och komma in på arbetsmarknaden.

Lyssna på podcastavsnittet via länken nedan: