Projektet medfinansieras av Tillväxtverket inom ramen för deras utlysning för Enklare vägar till jobb. Miljonbemanning tar över som projektägare och får medfinansiering för att utveckla VR som verktyg i validering/introduktion, projektet löper fram till sommaren 2021.

Syftet med projektet är att med hjälp av innovativa tekniska lösningar ta fram validerings-, matchnings- och utbildningssimulationer som snabbt kan få individer att ställa om och kliva in i nya yrken.

När Corona-krisen slog till fick Miljonbemanning nya uppdrag för terminal-lagerarbetare hos sin kund som i sin tur är logistikleverantör till stora apotekskedjor och driver deras lager-terminaler. Via det uppdraget har Miljonbemanning identifierat ett flertal praktiska utmaningar som behöver hanteras i den här unika situationen där många människor snabbt behöver skolas in på en ny arbetsplats. De har även identifierat lösningar i form av innovativ VR och 360 teknik som kan ge möjlighet för framtida arbetstagare att snabbt kliva in i nya tjänster.

  • Tack vare ny teknik kan vi med snabba insatser ställa om stora grupper, genom att snabbt rusta, matcha, validera och utbilda dem mot sektorer som har stora och akuta behov just nu.

Genom VR-träning skapas ett effektivt och skalbart sätt för att tillse att alla arbetssökande säkert får samma information oavsett kön, religion eller tillhörighet.

Vi har ett unikt läge på svenskarbetsmarknad där rekordmånga varslas och sägs upp samtidigt som vi har det tufft med att få ihop bemanningen inom andra delar av arbetsmarknaden. Det är enormt viktigt att kompetensförsörjningen till de här samhällskritiska verksamheterna fungerar så problemfritt som det bara går, när det inte gör det så får det förödande konsekvenser för samhället. Här ser vi att vi genom projektet kan göra stor skillnad.