Vårt ledarskapsprogram med fokus på D&I

Ledarskapsutveckling

Att främja mångfald och inkludering står som en central punkt i vår verksamhet. Vår ambition är att ständigt söka nya sätt att öka mångfalden inom alla arbetsgrupper, och därmed skapa en mer inkluderande organisation.

Vi strävar efter att detta ska återspeglas i vår relation till både kunder och samhället i stort. För att uppnå detta, erbjuder vi ett specialanpassat ledarprogram med fokus på mångfald och inkludering. Programmet är designat för att öka ledarnas kunskap och förmåga att inkludera den etniska, kulturella och sociala mångfalden i alla delar av deras verksamheter. Målet är att attrahera och framförallt hantera talanger från det allt mer mångfaldiga samhället.

Programmets primära syfte är att ge ledare och chefer möjlighet att uppleva, reflektera och bredda sina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området mångfald och inkludering. Vi vill även förändra attityder och bryta ner fördomar och stereotyper.

Vi strävar efter att:

 • Öka kunskapen om den inkluderande ledarskapsstilen och förståelse för fördomar, stereotyper och utslagningsmekanismer.
 • Stärka färdigheter i att identifiera och definiera inkluderande och exkluderande beteendemönster.
 • Tillhandahålla verktyg för att genomlysa företagskulturen, inklusive nedärvda normer, värderingar och omedvetna fördomar.
 • Förstärka självmedvetenhet och medvetenhet om den inverkan som ledare har på andra. Vi kommer även att förstärka medvetenheten om egna stereotyper och fördomar och att uppleva de utvecklingsområden som är kopplade till utövandet av inkluderande ledarskap.
 • Lär dig mer om hur vi kan hjälpa din organisation att bli mer inkluderande. Kontakta oss idag för att börja er resa mot en mer diversifierad och inkluderande arbetsplats.

  Nöjda kunder till MB Management

  ISS

  Vill du veta mer?