Redo att skapa framgång och driva innovation in i framtiden

Young Professionals

Vi har ett brett nätverk av Young Professionals som är redo att skapa framgång och driva innovation. Vårt nätverk består av studenter och akademiker med stora ambitioner. Vill du bli en del av nätverket? Tveka inte att höra av dig!

Vi är engagerade i att hjälpa Young Professionals att ta nästa steg i sina karriärer och skapa meningsfulla möjligheter för framgång.

Så här arbetar vi:

  • Vi stöttar Young Professionals som vill påbörja sin yrkeskarriär
  • Vi skapar inspirerande mötesplatser där Young Professionals kan möta potentiella arbetsgivare och bygga värdefulla professionella kontakter.
  • Vi driver plattformar där företag, organisationer, myndigheter och Young Professionals möts för kunskapsutbyte och samverkan
  • Vi erbjuder extrajobb och säsongsarbeten under studietiden för att ge Young Professionals möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet under studietiden
  • Vi strävar efter att skapa långsiktiga och förtroendefulla samarbeten med både Young Professionals och arbetsgivare för att bygga en hållbar framtid för båda parter.