För arbetsgivare

Förnya din potential med MB Restart!

MB Restart skapar förutsättningar för människor att ställa om och hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Vårt arbete MB Restart arbetar för att säkerställa att individens kompetensutveckling matchar arbetsmarknadens behov. Varje individ är unik och besitter olika styrkor och intressen - därför tar vi hänsyn till varje individs förutsättningar och ambitioner. Vi ser till att varje person har de färdigheter och den kunskap som krävs för att lyckas på arbetsmarknaden och uppnå sina karriärmål.

Våra erfarna handledare och studie- och yrkesvägledare arbetar individuellt med våra deltagare. Vi sätter individen i fokus. Vi börjar arbetet med att kartlägga deltagarna för att sedan rusta upp dem genom kompetensutvecklande aktiviteter för att möta arbetsmarknadens krav. Vi skapar förutsättningar för människor att hitta sina drömjobb och drömutbildningar. Genom åren har vi matchat ut och väglett tusentals personer i arbete och studier.

Våra erbjudande:

  • Nystartsjobb
  • Praktikunderlag
  • Trepartssamtal
  • Rekryteringsträffar
  • Deltagarpool

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss