Visa alla inlägg
23 juni 2023

MB erbjuder fysisk aktivitet på skolor inom Stockholms stad

Det är med stolthet och glädje vi kan berätta att Miljonbemanning vunnit en upphandling om fysisk aktivitet i Stockholms stads kommunala grund- och grundsärskolor. Arbetet görs i samarbete med Utbildningsförvaltningen Stockholm stad och beräknas påbörjas redan i höst!

Vår vision har alltid varit att göra samhället till en bättre plats och där har skolan en stor och viktig roll! Under våra verksamma år har vi haft förmånen att arbeta med flera aktivitetsledare – som alla drivits av viljan att skapa en god folkhälsa. Därför ser vi framemot att kunna erbjuda de bästa aktivitetsledarna för barn och ungdomar i Stockholm!

Varför fysisk aktivitet?

Vi erbjuder aktivitetsledare som håller i skräddarsydda aktiviteter för barn och ungdomar, efter skolor behov och önskemål. Bland annat Bland annat leder fysiskt aktivitet till att skolelevers fysiska och psykiska hälsa förbättras, tryggheten ökar och konflikterna minskar. Dessutom får eleverna en förbättrad koncentration och en ökad studiemotivation vilket i sin tur leder till bättre studieresultat!

Med det sagt ser vi fram emot en höst full med rörelse/full av aktiviteter mot framgång, gemenskap och glädje!