Visa alla inlägg
14 september 2023

Miljonbemanning vinner SCB upphandling

Miljonbemanning vinner Statistikmyndigheten SCB:s upphandling av telefonintervjuade!

Vi på Miljonbemanning är oerhört glada och stolta över vår nyvunna upphandling av telefonintervjuare till Statistikmyndigheten SCB. Det samarbete med SCB som upphandlingen medför markerar en viktig milstolpe i vår eftersträvan att bidra till arbetsmarknadens och samhällets fortsatta utveckling – denna gång genom noggrann och relevant statistik. SCB – som är Sveriges största och främsta kunskapskälla inom statistik – har en lång historia av att förse samhället med tillförlitlig och värdefull information som underbygger beslutsfattande på alla nivåer.

Genom detta avtal kommer vi att kombinera SCB:s expertis inom statistik med Miljonbemannings engagemang för en inkluderande arbetsmarknad och ett bättre samhälle.

Uppdraget omfattar i snitt 45 konsulter på heltid under en tidsrymd om två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

För mer information, kontakt oss nedan:

Om Miljonbemanning:

Miljonbemanning är en ledande aktör inom arbetsmarknadsrelaterade lösningar med en global närvaro. Vi arbetar för att anpassa arbetskraft med företagsbehov genom innovativa och skräddarsydda lösningar. Med en gedigen erfarenhet och engagemang för att främja sysselsättning strävar vi efter att skapa meningsfulla möjligheter för både arbetssökande och arbetsgivare.