Visa alla inlägg
16 mars 2019

Rekryteringsutbildning i Skåne

Efter vunnen upphandling blir Miljonbemanning ende leverantör av Lager och Logistik utbildning i Skåne. I ett nytt spännande upplägg ser vi fram emot vårt samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Adam Al Obaid, utbildningssamordnare, Miljonbemanning.

Vi ser fram emot att få bedriva kvalitativa utbildningar i direkt samråd med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att på bästa möjliga sätt rusta och förbereda deltagarna. Efter avslutad utbildning som också innehåller praktiska moment kommer individerna att kliva in i arbete!

Detta är ett utmärkt sätt att tackla den rådande kompetensförsörjningsproblematiken som idag råder på svensk arbetsmarknad.

Hashim Yassin Verksamhetsansvarig, Miljonbemanning 08-400 22 750