Visa alla inlägg
13 oktober 2023

Medlemskap i Diversity Charter Sweden

Sedan bolagets grundande 2012 har visionen, ambitionen och missionen varit att förkroppsliga de röster och perspektiv som finns men inte hörs och därmed synliggöra den kompetens och talang som finns men inte syns - särskilt i de utsatta områdena runt om i vårt land. Detta gäller än idag!

Vi tror nämligen starkt på den kraft som ligger inbäddad i inkluderingen av såväl demografisk som kognitiv mångfald på våra arbetsplatser inte bara för att det är moraliskt korrekt ur ett etiskt perspektiv och en humanistisk människosyn utan även för att det är helt avgörande för vår fortsatta samhällsutveckling och ekonomiska tillväxt i en tid och en anda som alltmer präglas av allehanda omställningar mot en meningsfull och hållbar framtid för oss alla! Ja, en framtid som är vår egen, en framtid som är nära, en framtid som vi bör och ska samskapa med vårt eget och kommande generationers bästa för ögonen.

Därför är vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden något som förfaller oss vara naturligt eller till och med självskrivet.

Vi ser med spänning fram emot att få samverka med likasinnade över sektorgränserna för en värld och en framtid som i mångt och mycket angår oss alla.

Låt oss göra och skriva historia tillsammans.

Om Miljonbemanning:

Miljonbemanning är en ledande aktör inom arbetsmarknadsrelaterade lösningar med en global närvaro. Vi arbetar för att anpassa arbetskraft med företagsbehov genom innovativa och skräddarsydda lösningar. Med en gedigen erfarenhet och engagemang för att främja sysselsättning strävar vi efter att skapa meningsfulla möjligheter för både arbetssökande och arbetsgivare.