Visa alla inlägg
16 augusti 2023

Miljonbemanning i samarbete med ISS Sverige

Nu står det klart att Miljonbemanning ingår nytt samarbete med ISS i Sverige, facility service-jätten med över 6000 medarbetare och 100 nationaliteter i Sverige. Samarbetet är en del av den större satsning som Miljonbemanning gör med nya affärsområdet MB management som erbjuder strategisk chefsrådgivning och ledarskapsutveckling inom expertisområdena mångfald, jämställdhet och inkludering.

ISS arbetar ständigt och konsekvent för att utveckla och förbättra trygga och inkluderande arbetsplatser vilka i slutet av dagen gynnar inte bara medarbetaren, organisationen och kunden utan även samhället i stort. Som en del av ISS globala strategi, strävar företaget att bli ”The Company of Belonging”, att skapa platser där alla medarbetare ska känna sig trygga att vara sig själva.

Samarbetet med Miljonbemanning innebär att ISS hjälper arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha. Utöver det har en pilot slutförts under våren 2023 där en grupp chefer inom ISS fått genomgå ett värderingsbaserat ledarskapsprogram med fokus på inkludering av mångfald.

Fyraveckorsprogrammet vilar på vetenskaplig grund och beprövade metoder för att utveckla chefers förmåga att ta medvetna steg mot att bryta barriärer för de individer och grupper som löper risk att exkluderas från den organisatoriska delaktigheten samt sociala gemenskapen. Bland annat innehåller programmet delar inom inkluderande ledarskap, omedvetna fördomar och outtalade stereotyper. Cheferna har inom programmet fått stärka sina färdigheter i att identifiera exkluderande beteendemönster samt hur de kan använda sig av verktygen i praktiken.

Om ISS:

ISS är människorna bakom världens bästa platser – platser som fungerar, inspirerar och ger. I Sverige är vi över 6 000 medarbetare och finns i hela landet. Vi bidrar till att skapa välbefinnande och engagemang, minska miljöpåverkan och vårda fastigheter. Vi gör det genom att kombinera data, insikter och utmärkt service på kontor, industrilokaler, sjukhus och andra platser runt om i världen. Globalt är vi cirka 350 000 medarbetare.

Läs mer på se.issworld.com

Om Miljonbemanning:

Vår vision är enkel – framtiden är nu! Det som utmärker oss är vår förmåga att se människans fulla potential oavsett bakgrund eller historia. Det är människors ambition och kompetens – inte bakgrund som möjliggör utveckling. Genom att sätta människans potential och kompetens i fokus blir mångfald en meningsfull självklarhet. Vår interkulturella förståelse, breda kompetensnätverk och innovativa arbetssätt gör oss unika inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Vi skapar förutsättningarna, du får möjligheterna.

Läs mer på miljonbemanning.se