Virtuella och fysiska synergier för oändliga möjligheter

Hybrid Teams

Upplev det bästa av båda världarna genom vår beprövade expertis inom hybridarbetsmodeller. Vi utforskar och diskuterar vikten av att bygga starka Hybrid Teams och hur teamet kan effektiviseras. Genom att delta i denna workshop kommer ditt team att få en fördjupad förståelse för hybridkonceptet och dess relevans för organisationen. Workshopen kommer att vara interaktiv – vilket ger er möjligheten att delta aktivt i diskussioner och ta del av reflektioner. Vi kommer att titta närmare på vad Hybrid innebär för er sektor och hur det kan påverka er organisation. Denna session ger ledningsgruppen en bättre förståelse för hur samhället ser på Hybridframtiden och vilka möjligheter det medför. Efter workshopen kommer vi att framställa konkreta koncept inom grupperna som fungerar som grund och vägleder ert framtida arbete inom Hybrid. Dessa koncept kommer att fungera som riktlinjer för organisationens riktning och hjälpa både ledningen och HR att bedöma vilken kompetens som behövs för att få ut det mesta i en Hybridarbetsmiljö.

Förstå konceptet med Hybrid Teams och dra nytta av framtidens möjligheter

Vill du veta mer?