Framtidens städer med omsorg om människor och miljö

Hållbar stadsutveckling

Vi arbetar med fastighetsbolag där vi omvandlar visioner till verklighet. Genom innovativa och miljömedvetna lösningar skapar vi levande städer som balanserar tillväxt och hållbarhet. Vi tar ett helhetsperspektiv och arbetar för att skapa gröna och energieffektiva miljöer, främja social inkludering och skapa ekonomiskt välstånd. Vi tar hållbarhet på allvar genom att använda ESG-modellen som vår kraftfulla strategi för att utvärdera och förbättra prestationer inom ekonomi, socialt ansvar och företagsstyrning. Vi mäter och bedömer faktorer som finansiell stabilitet, arbetsförhållanden, samhällsansvar, jämställdhet och miljöpåverkan för att säkerställa en stark hållbarhetsprofil. Genom att implementera ESG-kriterier hjälper vi organisationer att skapa ett mervärde för både sig själva och samhället i stort.

Vårt erbjudande

Varje projekt får en noggrant utvald expertgrupp inom området i fråga. Vi har ett övergripande medborgarperspektiv genom hela arbetet. Vi erbjuder en workshopsserie som successivt arbetar fram ett resultat som sedan tillämpas av fastighetsbolaget.

Bland annat innefattar arbetet följande moment:

  • Förarbete: Vi tar fram en expertgrupp och planerar arbetet
  • Workshopsserie: Idéutveckling och nya insikter med fokus på ESG-modellen och ett övergripande medborgarperspektiv
  • Utvärdering: Vi sammanställer nyckelfaktorer som lyfts fram under arbetet och utvärderar tillsammans med fastighetsbolaget
  • Vill du veta mer?