Affärsframgång som skapar samhällsnytta

Socialt entreprenörskap

Hur tar man sitt driv och engagemang från 900 kr till 100 miljoner i omsättning med maxial social impact?

Låt oss ta dig med på vår framgångssaga och dela med oss av de avgörande faktorer som har spelat en central roll för oss på Miljonbemanning. Genom att delta i våra workshops får du konkreta verktyg och insikter som hjälper dig att utveckla och förverkliga din sociala affärsidé. Vi visar dig hur du tar din idé från papperet och omsätter den till ett tillväxtbolag.

Vi erbjuder enskilda workshops samt workshopsserier inom socialt entreprenörskap, skräddarsydda efter målgrupp och dina önskemål.

Vårt omfattande erbjudande inkluderar följande nyckelaspekter:

  • Ledarskap och teambuilding: Lär dig att bygga och leda ett framgångsrikt team som driver din sociala affärsidé framåt.
  • Idéutveckling och affärsutveckling: Få verktyg och metoder för att vidareutveckla och förbättra din affärsidé och anpassa den till marknadens behov.
  • Affärsidéer och affärsmodeller: Utforska olika affärsidéer och affärsmodeller som passar för socialt entreprenörskap och lär dig att skapa hållbara och lönsamma verksamheter.
  • Ekonomi och budget: Förstå de ekonomiska aspekterna av din sociala affärsidé och lär dig att upprätta och hantera en budget som stöder tillväxten.
  • Marknad, behov och trender: Få insikter om marknadstrender och behov inom socialt entreprenörskap och lär dig att positionera din affärsidé på marknaden.
  • Med våra konkreta verktyg och insikter kommer du att få det stöd du behöver för att lyckas med din sociala affärsidé. Låt oss guida dig på resan från idé till ett framgångsrikt tillväxtbolag och bidra till att göra en verklig skillnad i samhället.

    Vill du veta mer?