Vi letar lite bredare och tittar 
lite djupare

Chefsrekrytering

Ge din organisation en konkurrensfördel med vår chefsrekryteringstjänst. Att hitta rätt ledare är ett unikt uppdrag - därför erbjuder vi unika lösningar vid varje chefsrekrytering. Vi tror på ett nära samarbete för att få en djup förståelse för din affärsverksamhet, företagskultur och ledarskapsbehov – vilket gör att vi kan matcha rätt. Vi specialiserar oss på att identifiera och attrahera de mest framstående ledarna på marknaden. Vårt arbetssätt är professionellt och högkvalitativt, och våra framgångsrika rekryteringar för organisationer och företag.

En av de ekonomiska fördelarna med att jobba med oss är att vi har en mer mångfaldig och inkluderande profil. Vi inser att en ledning med olika perspektiv och bakgrunder kan bidra till en ökad kreativitet, innovation och företagsprestation. Genom att fokusera på mångfald och inkludering i våra rekryteringsprocesser öppnar vi upp för en bredare pool av kvalificerade kandidater och skapar en dynamisk och välbalanserad ledningsgrupp. Detta kan leda till ökad produktivitet, bättre beslutsfattande och en större konkurrensfördel på marknaden.

Genom att välja oss som din samarbetspartner för chefsrekrytering får du inte bara tillgång till vårt omfattande nätverk och vår erfarenhet, utan också möjligheten att forma en ledningsgrupp som speglar och omfamnar mångfald och inkludering. Tillsammans kan vi stärka din organisations framtid och skapa en arbetsmiljö som främjar innovation och framgång.

Vi är certifierade av

Rekryteringsinstitutet

Vilket betyder att vi implementerat diskrimineringsfria rekryteringsprocesser.

Läs mer om vad det innebär här:https://rekryteringsinstitutet.se/certifikatet/

Vår chefsrekryteringsprocess:

  • Förstå behoven och kraven: Rekryteringsföretaget arbetar nära kunden för att förstå behoven och kraven för den lediga chefspositionen.
  • Söka efter kandidater: Rekryteringsföretaget använder olika resurser och metoder för att hitta potentiella kandidater, inklusive sin befintliga kandidatdatabas och professionella nätverk.
  • Urval och screening: Rekryteringsföretaget går igenom ansökningar och CV:n, genomför intervjuer och screening för att bedöma kandidaternas erfarenheter, kompetenser och ledarskapsförmågor.
  • Presentation av kandidater: Rekryteringsföretaget presenterar de mest lovande kandidaterna för kunden och delar relevant information för att underlätta beslutsfattandet.
  • Intervjuer och bedömning: Rekryteringsföretaget hjälper till med att koordinera och genomföra intervjuer samt utför djupare bedömningar och utvärderingar av kandidaterna.
  • Val av slutkandidat: Rekryteringsföretaget samarbetar med kunden för att utvärdera kandidaterna och välja en slutkandidat för chefspositionen.
  • Onboarding och uppföljning: Rekryteringsföretaget underlättar onboardingprocessen och genomför uppföljning för att säkerställa en smidig övergång och kundens och chefens nöjdhet.
  • Vi tillhandahåller exceptionella ledare och chefer som effektivt navigerar vägen mot framgång och inspirerar sina team på resan.

    Har du frågor?