Insiktsfulla personlighetstester som garanterar framgångsrika matchningar

Personlighetstest

I vår rekryteringsprocess inkluderar vi arbetspsykologiska tester för att få en djupare förståelse för våra kandidaters inre karaktärsdrag och förmågor. Dessa tester bidrar till att ge mätbar och objektiv data, vilket ger oss en mer omfattande bild av kandidaternas lämplighet och ett bredare beslutsunderlag för urval.

Vi använder främst två tester:

Personlighetsformuläret MAP och begåvningstestet Matrigma. Personlighetsformuläret MAP hjälper oss att identifiera kandidaternas potential och eventuella utvecklingsområden, både på chef- och medarbetarnivå. Detta formulär är den mest pålitliga modellen för att utvärdera en kandidats personlighet och ger oss ett objektivt och standardiserat beslutsunderlag för urval.

Begåvningstestet Matrigma mäter kandidaternas generella begåvning, vilket inkluderar logisk slutledningsförmåga, kritiskt tänkande och förmågan att ta in ny information. Forskning visar att testresultaten från Matrigma blir särskilt värdefulla för arbetsuppgifter med hög komplexitet och ger klara fördelar genom ökad prestationspotential och minskade anställningsrisker. Genom att använda arbetspsykologiska tester i vår rekryteringsprocess kan vi få en mer träffsäker bedömning av kandidaternas lämplighet och förmågor. Detta ger oss en stark grund för att rekommendera de bästa kandidaterna som kommer att passa perfekt in i er organisation och bidra till dess framgång.

Vi är certifierade av

Rekryteringsinstitutet

Vilket betyder att vi implementerat diskrimineringsfria rekryteringsprocesser.

Läs mer om vad det innebär här:https://rekryteringsinstitutet.se/certifikatet/

Vi hjälper dig att hitta de mest lovande kandidaterna som kan ta din organisation till nästa nivå.

Har du frågor?