Fatta rätt beslut med en gedigen second opinion

Second Opionon

Varför ska man använda second opinion?

Att använda second opinion är ett utmärkt sätt att få en objektiv bedömning av en kandidat för att säkerställa att hen har de nödvändiga kompetenserna för den aktuella tjänsten. Det minskar även risken för felrekryteringar inom din verksamhet, vilket både är kostsamt och kan påverka arbetsmiljön negativt för både dig och din nya medarbetare. Dessutom bidrar second opinion till att eliminera fördomar och bias som kan uppstå i rekryteringsprocessen.

När är det lämpligt att få en objektiv bedömning av kandidaten?

Second opinion passar inte bara bra vid nyrekryteringar, utan är också ett effektivt verktyg för att bedöma interna kandidater som är aktuella för en befordran eller har sökt en ny roll inom ditt företag. Genom att använda second opinion kan du säkerställa att du tar beslut baserat på objektiva faktorer och undvika att låta fördomar eller bias påverka bedömningen. Har du redan hittat dina slutkandidater och behöver hjälp med en objektiv bedömning för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut? Eller har du en intern medarbetare som har ansökt om en ny roll där du behöver hjälp för att bedöma om hen har rätt kompetens och egenskaper för uppdraget? I båda fallen är second opinion mycket användbart, och vi på MB Recruitment kan hjälpa dig att säkerställa att du gör rätt val och eliminerar fördomar och bias i processen.

Vi är certifierade av

Rekryteringsinstitutet

Vilket betyder att vi implementerat diskrimineringsfria rekryteringsprocesser.

Läs mer om vad det innebär här:https://rekryteringsinstitutet.se/certifikatet/

Så går second opinion till?

På MB Recruitment har vi en gedigen erfarenhet av att genomföra second opinion och använder en beprövad metod. Tillsammans med dig som rekryterande chef går vi igenom era behovsanalyser och kravprofilen för den specifika tjänsten. Det ger oss en djup förståelse för era behov och rollen som ska tillsättas, vilket är avgörande för att göra rätt bedömning. Utifrån detta föreslår vi de bäst lämpade testverktygen för tjänsten och skapar en kompetensmodell som mäter de mest avgörande beteendena för rollen. Tillsammans fastställer vi en tidplan och träffar sedan kandidaten för en noggrann intervju och testning. När kandidaten har fått feedback på testresultaten rapporterar vi resultatet till er. Om så önskas kan även referenstagning inkluderas. Baserat på resultatet ger vi vår rekommendation och hjälper er att fatta ett välgrundat beslut som är befriat från fördomar och bias. Med MB Recruitment som din kompetensrådgivande partner kan du känna dig trygg i ditt val av den perfekta kandidaten för din organisation. Vi erbjuder en högkvalitativ och objektiv bedömning av dina slutkandidater, med fokus på deras kompetens, inställning och personlighet. Med vår erfarenhet och expertis har vi byggt upp ett starkt förtroende bland våra kunder och är här för att ge dig det extra stöd du behöver för att göra det mest optimala valet för din organisation.
 På MB Recruitment strävar vi efter att skapa en framgångsrik och hållbar arbetsstyrka för våra kunder och eliminera fördomar och bias i rekryteringsprocessen för att säkerställa objektiva och välinformerade beslut.

Har du frågor?