Bransch- och arbetsgivar­organisation Kompetens­företagen uppmärksammar vår VR satsning ”Första dagen på jobbet”. 

Auktoriserade omställnings- rekryterings- och bemanningsföretaget Miljonbemannings innovativa VR-teknik matchar fler till arbete. Med huvudkontor i Stockholmsförorten Alby har grundarna Ali Khalil, Saleh Karrani och Shafik Muwanga satsat hårt för att uppnå sin vision – att skapa förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att arbeta med det de är bäst på och att känna sig värdefulla. Det har nu gått sju år sedan idén kläcktes på en McDonald’s-restaurang. Med 28 kontor i storstadsområden med hög arbetslöshet och en förväntad omsättning på 50 miljoner kronor hjälper Miljonbemanning i genomsnitt mellan fyra och fem personer in i arbete dagligen. 

Läs hela artikeln här: