Miljonbemanning AB fortsätter sin tillväxtresa mot att skapa tjugohundratalets mest innovativa kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag som tillvaratar allas kunskap och motivation. Michel Rizk rekryteras som COO för Miljonbemanning och kommer att ingå i dess ledningen med ansvar inte bara för bemanningsverksamheten utan även för omställningsverksamheten. Michel efterträder medgrundaren Saleh Karrani som blir kvar i ledningen som CBO med ett ökat fokus på Miljonbemannings kundkontakt samt övrig intressentkrets.

Michel Rizk har mer än tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inom besöksnäringen och i synnerhet hotell- och mötesindustrin. Michel innehar även en masterexamen i organisation och management från Stockholms universitet med ett brett intresse för ledarskap.

Vi är oerhört glada över att Michel har valt att komma till oss. Med hans erfarenheter av att leda komplexa organisationer samt erfarenheter av att leda genom andra chefer kommer han att vara en värdefull tillgång inte bara för våra befintliga såväl som potentiella kunder utan även för vår fortsatta tillväxtresa. Inte minst med tanke på hans kunskaper om och erfarenheter av olika former av förändringsarbeten för att möta våra medarbetares och kunders behov och förväntningar, säger Ali Khalil, CEO och medgrundare på Miljonbemanning.

Miljonbemanning genomgår en omfattande omvandlingsprocess och upplever en stark tillväxt med allt större volymer från både befintliga kunder och nya uppdrag. Rekryteringen av Michel Rizk är ett led i att säkerställa rätt ledarskap och specialistkompetens för fortsatt lönsam tillväxt.

Jag är tacksam, glad och stolt men även ödmjuk över mitt nya uppdrag. För mig är Miljonbemanning intimt förknippat med en samhällsbärande eller samhällsviktig funktion i den meningen att dess verksamhet stöttar både samhällsmedborgare och ekonomiska aktörer. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med arbetskollegor och kunder få utveckla Miljonbemannings roll som kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingspartner vidare, säger Michel Rizk.